Saturday, July 26, 2014

Negara paling ramai umat Islam


1 daripada 4 penduduk dunia adalah muslim, dan jumlah muslim terbesar berada di luar Timur Tengah. Laporan yang dikeluarkan CNN menyatakan jumlah muslim China lebih ramai daripada yang berada di Syria, dan Muslim di Jerman jumlahnya lebih besar daripada muslim yang tinggal di Lubnan. Berikut negara-negara dengan populasi muslim paling ramai di dunia.

1. Indonesia : 195,670,000 orangIndonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia dengan kira-kira 13% jumlah Muslim di dunia berada di Indonesia dan 88% penduduknya beragama Islam. Pada tahun 30 Hijrah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Uthman ibn Affan RA mengirim delegasi ke China untuk memperkenalkan Daulah Islam yang baru berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Uthman sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian pada tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus singgah, abad demi abad. Mereka berdagang sambil berdakwah.

2. Pakistan : 156,490,000 orang


Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan yang dahulunya sebahagian daripada India. Dengan lebih dari 150 juta penduduk, Nama Pakistan diambil dari awalan daerah Punjab, Afghan, Kashmir, Sind dan Baluchistan. Sedangkan dalam bahasa Parsi Pak berarti suci dan Stan bermakna negara sehingga para pendiri Pakistan mengharapkan adanya negara suci menurut ajaran Islam.


3. India : 144,750,000 orang


Islam adalah agama yang kedua terbesar setelah agama Hindu (80.5%). Ada sekitar 174 juta Muslim, 16.4% dari jumlah penduduk. Sejak pengenalannya ke India, Islam telah membuat penyumbangan keagamaan, kesenian, falsafah, kebudayaan, kemasyarakatan dan politik kepada sejarah, warisan dan kehidupan India.


4. Bangladesh : 127,080,000 orang


Islam adalah agama terbesar Bangladesh, yang penduduk Muslim lebih dari 130 juta dan merupakan hampir 88% dari jumlah penduduk, berdasarkan banci 2001. Islam tiba di wilayah Bengal sejak abad ke-13, terutama oleh kedatangan para pedagang Arab. Majoriti Muslim di Bangladesh adalah Sunni, yang mengikuti ajaran mazhab Hanafi.

5. Mesir : 70,530,000 orang


Islam tiba di wilayah Mesir pada 628 Masihi. Ketika itu Rasulullah mengirim surat pada Gubenor Mukaukis - yang berada di bawah kekuasaan Rom - mengajak masuk Islam. Pada 639 Masehi, ketika Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, 3000 pasukan Amru bin Ash dan pasukan Zubair bin Awwam berkekuatan 4000 orang memasuki Mesir. Mukaukis didukung gereja menandatangani perjanjian damai. Sejak itu, Mesir menjadi wilayah kekuasaan Islam.

Khalifah Muiz membangun Masjid Besar Al-Azhar (dari “Al-Zahra”, nama panggilan Fatimah). Inilah yang kemudian bekembang menjadi Universiti Al-Azhar sekarang. Universiti Islam Al-Azhar di Kaherah Mesir, bersambung ke sebuah masjid dibina sekitar 971, adalah universiti yang tertua di dunia. Al-Azhar juga dianggap oleh banyak Muslim Sunnah sebagai pihak berkuasa tertinggi Muslim Sunnah.


6. Turki : 68,960,000 orang


Daerah yang terdiri dari Turki moden mempunyai tradisi Islam yang lama dan kaya bermula dari zaman permulaan Seljuk dan Empayar Uthmaniyyah. Orang Turki secara kebudayaan dan sejarah adalah umat Islam. Ia sukar dibayangkan Turki tanpa Islam seperti memikirkan Istanbul tanpa latar langit masjid masyhur dan menaranya. Sekitar 99% penduduknya adalah Muslim walaupun tidak pernah ada kajian mengenai ketepatan nisbah ini. Kebanyakan umat Islam di Turki adalah Sunah membentuk sekitar 85%.


7. Iran : 67,330,000 orang


Islam merupakan agama rasmi di Iran (dahulunya Parsi). 98 peratus daripada penduduk Iran menganut agama ini dan 89 peratus daripadanya berpegang kepada ajaran Syiah. Iran menjadi Republik Islam pada tahun 1979 apabila perlembagaan baru yang berunsur negara Islam diluluskan parlimen.

Kemaraan tentera Islam di Parsi pada 637-651 mengakhiri kegemilangan Empayar Sassanid dan seterusnya memusnahkan agama Majusi di Empayar Parsi. Namun begitu, tamadun Parsi tidak berakhir begitu sahaja. Ia mula berkembang bersama-sama dengan tamadun Islam. Sebelum datangnya Islam di Parsi, kebanyakan orang Parsi beragama Majusi dan juga terdapat kumpulan minoriti beragama Kristian dan Yahudi. Penyebaran Islam di Parsi merupakan sebuah proses yang perlahan. Penduduk-penduduk kota merupakan antara yang terawal memeluk Islam.


8. Nigeria : 64,380,000 orang


Islam dianut oleh separuh dari jumlah penduduk Nigeria. Penyebaran Islam di Nigeria terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu peringkat Trans Sahara dan Afrika Utara, peringkat Atlantik dan peringkat kemerdekaan. Di samping melakukan perdagangan, para pedagang Muslim juga memperkenalkan misi utama ajaran Islam, iaitu mengembangkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan.


9. China : 39,190,000


China, negara yang mempunyai penduduk paling ramai di dunia, dengan jumlah populasi mencecah 1.3 bilion. Hingga kini, bilangan penganut Islam melebihi 30 juta orang. Tidak banyak fakta tentang masyarakat Islam di China yang dipaparkan oleh media. Kejayaan dan keutuhan ajaran Islam yang berkembang di bawah sistem pemerintahan komunis ini juga masih misteri.

Islam mempunyai pusaka yang kaya di China. Islam pertama kali dibawa ke China oleh sebuah rombongan yang dikirimkan oleh Uthman, Khalifah, pada 651, lebih kurang dari dua puluh tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Rombongan itu diketuai oleh Sa`d ibn Abī Waqqās, bapa saudara Nabi sebelah ibunya. Yung Wei, maharaja Tang yang menerima rombongan itu memerintahkan pembinaan sebuah masjid peringatan di Canton, yang merupakan masjid pertama di negara itu dibina. Zaman Dinasti Tang adalah zaman keemasan China dengan budaya kosmopolitan yang membantu memperkenalkan agama Islam.


10. Ethiopia : 34,730,000 orang


Islam adalah agama yang di anuti oleh hampir separuh rakyat Ethiopia. Islam adalah agama majoriti etnik Somalia, Afar, Argobba dan Harari, dan kelompok terbesar dari masyarakat Oromo. Islam masuk pertama kali ke Ethiopia (dahulunya Habsyah) pada abad ke-7 Hijrah, ketika Nabi Muhammad s.a.w. melakukan hijrah beliau yang pertama ke negara tersebut (615 Masehi). Bagi kebanyakan orang Islam, Ethiopia disinonimkan sebagai kebebasan dari siksaan dan emansipasi dari rasa ketakutan (freedom from persecution and emancipation from fear), atau ekspresi kebebasan dan kepercayaan (freedom of expression and beliefs). Sedangkan hijrah kedua iaitu ke Madinah Al-Munawwarah disebut sebagai berakhirnya era penindasan (freedom from oppression).

Jejak-jejak hijrah Nabi s.a.w. dirakam oleh Allah s.w.t. sebagai tersurat dalam Surat Al-Hujurat (49) ayat 13. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Ethiopia, beliau diterima secara terhormat oleh Raja Abyssinia, Negus Al-Asham. Oleh kerana itu, setelah beliau kembali ke Makkah, beliau mengutus Ja’far (saudara sepupu), membawa surat yang isinya mengajak Raja Negus Al-Asham masuk Islam. Oleh kerana Raja Negus masih ragu, maka 6 tahun kemudian beliau mengutus Amir ibn Umayya untuk membawa surat serupa, dan akhirnya Raja Negus memeluk Islam secara sukarela. Namun keluarga dan gereja tidak menerima keadaan ini, dan setelah baginda wafat keadaan berbalik seperti semula (Kristian Ortodok)


11. Algeria : 32,330,000 orang


Islam pertama kali dibawa ke Algeria oleh dinasti Umayyah selepas penaklukan Uqba ibn Nafi. Islam memainkan peranan politik besar di Algeria dan tiga pandangan boleh dikenalpasti. Yang pertama adalah pandangan Islam, di mana Islam dianggap sebagai semuanya - harus menjadi sebahagian dari setiap aspek kehidupan, baik swasta maupun awam. Yang kedua adalah pandangan sekular, di mana Islam dipandang sebagai pedoman membolehkan penyelewengan tertentu dalam Islam. Yang ketiga adalah pandangan tradisional, persepsi masyarakat tua dan luar bandar.


12. Maghribi : 32,280,000 orang


Islam pertama kali dibawa ke Maghribi pada tahun 680 oleh penaklukan Arab di bawah Uqba ibn Nafi, yang merupakan seorang Jeneral Bani Umayyah di Damsyik. Maghribi pada abad ke-7 merupakan sebuah wilayah Barbar yang dipengaruhi Arab. Bangsa Arab yang datang ke Maghribi membawa adat, kebudayaan dan ajaran Islam. Sejak itu, bangsa Barbar pun ramai yang memeluk ajaran Islam. Pada 788, Idrisids memerintah Maghribi, menjadi dinasti Barbar pertama yang melakukannya.

No comments: