Monday, February 10, 2014

TAJUK: Gengsterisme di sekolah menengah harian

Sinopsis Isu
 Hasil kajian ‘Gengsterisme di sekolah menengah harian’ oleh Bahagian dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,Kementerian Pendidikan amat membimbangkan. Angka 459 daripada 1560 sekolah menengah harian sebagai berisiko tinggi, iaitu terdedah kepada pelbagai masalah gengsterisme. Di antaranya termasuklah salah laku yang serius seperti peras ugut, salah guna dadah, mencabul kehormatan, pelacuran, mencuri ,berjudi menceroboh dan membawa senjata. 
 Pada keseluruhannya tahap gengsterisme di kalangan pelajar  masih boleh dikawal sekiranya tindakan tegas secara bersepadu dilaksanakan. Masalah gengsterisme bukan masalah pelajar sahaja  tetapi juga masalah  masyarakat dan perlu ditangani  oleh semua pihak termasuk ibu bapa. Berikutan dengan hasil kajian itu, usaha bersepadu perlu dilaksanakan segera untuk menghapuskan sama sekali masalah samseng dari terus menular.Ia mesti dilakukan secara serius dan berkekalan kerana memberi kesan kepada  keharmonian persekolahan kepada semua warga sekolah.
 Kementerian Pendidikan perlu mewujudkan sebuah pasukan bertindak bagi merangka strategi menangani ini dengan segera. Di samping itu cadangan beberapa pihak lain seperti polis dan pihak berkuasa tempatan  perlu diambil kira.Kita harap dengan berbuat demikian barulah tindakan pada peringkat sekolah lebih berkesan, menyeluruh dan seragam. Salah satu sebab kenapa semakin ramai ibu bapa memilih untuk tidak menghantar anak mereka bersekolah di sekolah aliran perdana  adalah kerana masalah  disiplin, terutamanya berkaitan gengsterisme.Mereka berminat menghantar anak ke sekolah aliran agama yang pada tanggapan lebih selamat.Mereka dikatakan tidak banyak terbabit dalam kancah masalah sosial.
 Para guru terutamanya guru besar juga mempunyai peranan yang amat penting dalam usaha menangani gejala buruk ini.Mereka seharusnya tidak menyembunyikan kegiatan gengsterissme dan samseng di kalangan pelajarnya.Sekolah-sekolah  yang terbabit dengan masalah gengsterisme diminta memberikan kerjasama penuh kepada polis. Kesimpulanya,kita perlu mencipta formula baru bagi membendung  virus disiplin yang semakin membimbangkan. Semua pihak perlu berganding bahu dan bekerjasama tanpa saling menuduh antara satu sama lain.
Disiplin pelajar dari  perspektif Teori Struktural – Fungsional
 Gejala gensterisme di kalangan para pelajar boleh dikaitkan dengan  tahap disiplin seseorang individu. Menurut Kamus Dewan ,” Disiplin membawa pengertian latihan pemikiran dan kelakuan supaya  ahli masyarakat atau individu boleh mengawal diri,peraturan-peraturan yang ditetapkan  untuk melatih seseorang berkelakuan baik. Manakala dari sudut agama Islam disiplin dapat disimpulkan satu tatacara larangan atau satu sistem hukuman yang dikenakan ke atas seseorang.Selain itu ia adalah satu proses latihan dan pembelajaran yang bertjuan untuk membetul, menguat dan menyuburkan unsur-unsur kawalan diri serta kepatuhan kepada peraturan  dan norma-norma kebudayaan.
 
Definisi  dan  konsep  Teori  Fungsionalisme
  Teori  ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Mengikut teori  ini  bahawa masyarakat berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan semasa. Masyarakat sebagai satu organisma dan setiap organ mempunyai peranan yang tersendiri. Teori  ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan atau aktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Para ahli fungsionalisme selalu menyatakan bahawa setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-tujuan  dan keperluan-keperluan tersendiri.
 Teori ini menekankan kepentingan persefahaman setiap ahli masyarakat untuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat.Mengikut pemikiran ahli fungsional, kita harus memerhati terlebih dahulu fenomena sosial iaitu mengenalpasti struktur sosial.Teori ini akan mengkaji bagaimana sistem sosial itu berfungsi.Kemudian mereka akan menilai sejauh manakah perjalanan sistem  tersebut membawa kepada keharmonian sebagai syarat untuk mengekalkan ikatan masyarakat.Idea fungsionalisme ialah masyarakat adalah berasaskan konsesus. Maksud konsesus ialah manusia bersetuju kepada nilai-nilai asas masyarakat di mana mereka hidup dan mengiktiraf kebaikan-kebaikkanya. Adalah menjadi kemahuan setiap anggota bahawa konsesus berterusan wujud supaya masyarakat dapat berjalan lancar.
Fungsi nyata ialah seperti tugas guru atau sekolah yang dirancangkan iaitu memberi pengajaran.Manakala fungsi tidak nyata ialah bermaksud tidak dirancang. Di mana pada waktu rehat murid tidak berkeliaran tetapi mereka dapat mengsisi masa itu dengan berfaedah.
 Kelemahan teori fungsional secara keseluruhan ialah mereka menolak perubahan sosial yang menjejaskan kestabilan sistem sosial. Alasanya mahu ke arah peraturan sosial.Misalnya dalam masyarakat yang sedang membangun masih lagi terdapat golongan yang miskin, tercicir dan tidak mendapat kerjasama dengan kumpulan masyarakat yang kaya. Oleh itu masih wujud lagi jurang susun lapis dalam sesebuah masyarakat.
Faktor yang mempengaruhi  wujudnya masalah disiplin
 .1)Institusi Keluarga
    Ibu bapa  adalah  orang yang terpenting  dalam sesebuah keluarga. Mereka memainkan peranan  utama dalam mencorak masa depan keluarga. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa yang menjadi pengarahnya. Dalam konteks ini, penekanan aspek disiplin amat mustahak sekali.Terdapat di kalangan ibu bapa yang tidak menunjukan teladan yang baik kepada anak- anak. Ini menyebabkan anak-anak teriku-ikut dengan sikap dan perbuatan  ibu bapa mereka . Ada ibu bapa yang tidak sehaluan atau sefahaman di rumah,anak-anak berasa tidak aman dan cuba mencari jalan keluar dari masalah ini.Dengan ini timbul golongan anak-anak yang tidak mendengar nasihat keluarga dan banyak menghabiskan masa bersama-sama raakan sebaya untuk berkongsi masalah dan menghilangkan rasa bosan.Punca pendapatan ibu bapa juga mempengaruhi masalah disiplin. Ibu bapa yang berpendapatan rendah menyebabkan  anak-anak tidak mampu membayar yuran persekolahan. Pelajar berasa malu untuk ke sekolah.Oleh itu mereka melencong atau melepak di kompleks-kompleks  membeli belah.
James Becker mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebakan anak-anak tidak dapat menwujudkan pengawalan diri yang baik.
.2)Rakan Sebaya
 Rakan atau kawan adalah ibu bapa kedua bagi seseorang pelajar.Pengaruh rakan sebaya mampu mencorakkan sikap dan nilai tingkahlaku pelajar,lebih-lebih lagi mereka yang tercicir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga. Pelajar menganggap peraturan dan undang-undang sekola sebagai sesuatu yan  remeh dan tidak perlu dipatuhi. Mereka akan membentuk kumpulan sendiri yang akan mengadakan peraturan  tertentu. Ahli kumpulan tersebut hendaklah mematuhinya.Dari sini mula timbulnya masalah disiplin seperti peras ugut dan pergaduhan.
.3)Pihak Sekolah
   Sekolah  adalah  rumah  kedua para pelajar, begitu juga dengan para pendidik yang menjadi ibu bapa semasa di sekolah.Tugas guru semakin mencabar dalam  era globalisasi. Di samping menjadi pendidik, mereka juga menjadi ‘role model’  kepada pelajar.Kegagalan guru mendidik akan menjurus ke arah masalah pelajar. Amalan demokrasi dalam pendidikan kurang diterapkan terutamanya dalam pemilihan mata pelajaran elektif. Pelajar tidak sepatutnya dipaksa memilih aliran belajar dan mata pelajaran pilihan. ia boleh menjejaskan prestasi pelajar tersebut. Ini menyebabkan berlakunya konflik jiwa, pemberontakan batin dan rasa tidak    puas hati di jiwa pelajar.Konflik juga timbul kerana pelajar tidak puas hati kepada guru yang mengajar. Contohnya pengajaran guru tidak berkesan atau kurang cekap dalam mata  pelajaran berat seperti Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Selain itu sekolah di negara ini kebanyakkannya berorentasikan kepada peperiksaan.Pelajar menghadapi tekanan mental dan sosial.
.4) Pengaruh Media massa dan Siber
Media massa dapat di kategori kepada  dua jenis iaitu media cetak dan media elektronik. Kedua-dua media ini banyak mempengaruhi para pelajar ketika ini. Golongan remaja khususnya para pelajar mudah meniru dan mengikut pelbagai
adegan dan perlakuan negatif yang ditayang  dalam pelbagai media.Mereka ingin tahu dan mencuba sendiri apa yang dilihat. Dalam era globalisasi ini juga menyebabkan para pelajar dapat mencapai    pelbagai maklumat  dengan melayari internet.Dengan wujudnya cyber cafe telah   memudahkan para pelajar mendapat bahan dan maklumat mengikut citarasa.
 
.1)  Definisi  Modenisasi
     Semenjak kemerdekaan hinggalah ke alaf baru ini, pendidikan di negara kita telah mengalami banyak  perubahan  dan modenisasi. Modenisasi adalah   satu proses  transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan 
daripada  bermulanya  revolusi perindustrian. Modenisasi juga diterima sebagai keadaan di mana  masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap, autoriti, hubungan dan nilai-nilai lama kepada gaya hidup moden.
Modenisasi  pendidikan yang diteruskan pada awal kemerdekaan  adalah warisan sistem penjajahan.Selepas kemerdekaan bentuk organisasi birokrasi Inggeris telah dikekalkan  sebagaimana yang terdapat dalam pasukan tentera, polis, pegawai tadbir, pendidikan dan lain-lain. Pihak Inggeris telah memainkan peranan dalam menasihati perkembangan sistem pendidikan negara  pada awal kemerdekaan.
Menganalisis  isu  berdasarkan  tiga konsep  sosiologi
.1) Modenisasi Pendidikan juga turut mengalami modenisasi secara beransur-ansur akibat pertembungan sains dan teknologi.Pertemuan pelbagai modenisasi ini telah menjadi alasan utama yang menjerumus kepada masalah disiplin di kalangan pelajar. Corak dan gaya hidup masyarakat telah berubah selari dengan era globalisasi  masa kini.Terdapat perubahan nilai  dan norma-norma ibu bapa disebabkan oleh proses-proses modenisasi, perbandaran dan    birokrasi. Ibu bapa lebih memanjakan anak-anak dan sering memenangkan anak sekiranya ada masalah dengan guru. Ibu bapa kini sering bertolak ansur dengan anak-anak mereka dan kurang mengambil tahu hal anaknya di sekolah. Mereka lebih sibuk mencari nafkah.Oleh itu anak-anak yang kurang perhatian   ibu bapa akan mudah terpengaruh dengan gejala ini.
       Media Elektronik  dan media cetak turut memainkan peranan penting terhadap perubahan sikap dan nilai hidup. Kedua-dua media ini sering mencabar peranan tradisi guru sebagai satu-satunya penyalur atau penyampai ilmu.Anak-anak mudah  terikut-ikut dan terpengaruh dengan pelbagai iklan yang disiarkan.Untuk mencapai apa yang dihajati itu bagi sesetengah pelajar yang tidak mampu, mereka  akan melanggar peraturan disiplin.
 Menurut Ron Cocking ( 1973 ), kanak-kanak hari ini dididik dengan penuh kesabaran sehingga menolak pihak-pihak yang teratas. Hujah ini menerangkan perubahan-perubahan yang telah berlaku dari segi kawalan dirumah dan implikasi-implikasi disiplin sekolah. Kanak-kanak yang diasuh dengan manja akan medapati sukar untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pihak sekolah. Apabila terdapat situasi  yang  berlawanan dengan struktur pihak sekolah dengan
 rumah, pelajar-pelajar akan menggunakan tingkahlaku yang negatif untuk menyelesaikan masalah itu.
.2) Budaya Sekolah
     Menurut Tylor (1871), budaya ialah keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,undang-undang, adat dan sebarang bentuk keupayaan dan kebiasaan yang diperolehi oleh seseorang sebagai ahli masyarakat.Budaya merupakan apa yang terkandung dalam diri individu hasil dari pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat sekeliling.Budaya sebagai proses sosial telah memberi peluang kepada para guru untuk membentuk budaya melalui interaksi dengan pelajarnya.
  Manakala budaya sekolah merupakan sebahagian budaya masyarakat kerana sekolah itu lahir daripada keperluan masyarakat.Semua pelajar sekolah terus didedahkan kepada norma, nilai, simbol dan bahasa yang akan mencorak masa depan mereka. Budaya sekolah ialah budaya yang dihasilkan oleh sebahagian pelajar dan sebahagian lagi oleh golongan tertentu supaya aktiviti pelajar dapat dikawal. Pendidikan nilai amat diutamakan.Pembudayaan di sekolah dilaksanakan menerusi kurikulum formal dan  kurikulum tidak formal.
 Budaya formal sekolah adalah apa yang telah dirancang seperti aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum. Pelajar yang pandai dan aktif akan mendapat sanjungan puhak guru dan sekolah. Manakala pelajar yang lemah dan kurang cerdik akan tesisih. Budaya ini menyebabkan pelajar ini akan melakukan gelaja negatif bagi menarik perhatian pihak tertentu atau pun untuk melepas naluri yang terhimpit. Mereka bebas memilih budaya-budaya yang dianjurkan oleh rakan sebaya, media massa atau keluarga.Sekiranya mereka memilih budaya negatif, maka akan  wujudlah masalah sosial.
.3) Pendidikan  dan Meritokrasi
 Tanpa  kita sedari dasar meritokrasi telah lama wujud dalam sistem pendidikan negara kita.Tidak semua pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi persekolahan Malaysia yang layak masuk ke universiti. Hal demikian telah dilakukan untuk memilih yang yang terbaik layak menyambung pelajaran ke menara gading. Proses penapisan inilah yang membuktikan betapa dasar meritrokasi sudah diamalkan  sebelum ini.
Selaras dengan dasar fungsionalisme, pendidikan di Malaysia memberi ruang persaingan dalam kesamaan peluang yang diberikan. Ini bermakna  sungguhpun semua murid mempunyai peluang masuk yang sama ke sekolah, sistem pendidikan Malaysia modem meneruskan dasar-dasar meriktrokasi dalam pendidikan melalui  pengaliran Kebiasaan sekolah ialah mengasingkan murid-murid mengikut tahap ‘inteligen’ dalam bilik darjah berlainan. Perlaksanaan sistem ini boleh mewujudkan masalah disiplin. Melalui sistem ini pelajar yang kurang pintar akan ditempatkan dalam satu kelas. Biasanya pelajar-pelajar ini datang dari golongan kelas sosial  rendah. Guru pula kurang memberi perhatian dalam kelas ini. Oleh itu murid merasa tidak dipedulikan. Pelajar ini kurang motivasi dan tidak berminat untuk belajar. Mereka sering ponteng sekolah dan melakukan pelbagai  perkara yang melanggar disiplin.
\
Cadangan &  Kesimpulan
 Sudah sekian  lama masalah sosial menular di kawasan sekolah dan melanda kebanyakkan pelajar kita. Sama ada disedari atau tidak kebanyakkan masalah yang melanda masa kini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud  disekeliling kita.dengan publisiti meluas di dalam media massa, masalah sosial di kalangan pelajar sebenarnya sudah berada pada tahap yang mencemaskan.
 Salah siapa gejala ini wujud? Ada setengah pihak yang dengan cepat menunding jari kepada  para guru.Memang benar ada segelintir guru yang tidak bertanggungjawab dan tidak profesional. Tetapi bilangan guru seperti ini adalah kecil. Tentulah tidak adil menunding jari hanya hanya kepada guru sebagai faktor utama merebaknya masalah ini di sekolah.Ini seandainya kita megambil kira masa murid bersama guru hanya kira-kira enam jam sehari.Masa selebihnya termasuk hari sabtu,ahad dan cuti umum, anak-anak tersebut adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa penjaga. Ibu bapa sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang  lebih besar terhadap anak-anak. Mereka perlu mengambil berat dan memerhatikan setiap pergerakkan anak-anak di luar waktu sekolah. Ibu bapa tidak boleh lepas tangan dan membiarkan anak-anak untuk melakukan apa saja tanpa kawalan. Malangnya ramai ibu bapa sekarang terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan harian, menyebabkan masa untuk bersama anak terhad. Atas alasan  perlu bekerja lebih untuk mendapat banyak wang, ibu bapa telah meletakkan tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru.
 Pihak kerajaan perlu menggubal undang-undang yang dapat menghukum ibu bapa yang cuai mendidik anak-anak. Jika  guru yang tidak bertanggungjawab boleh dihukum mengikut peraturan yang sedia ada.Tetapi apa pula tindakan terhadap ibu bapa yang cuai, lepas tangan dan tidak bertanggungjawab sehingga anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan tidak sihat. Ibu bapa seperti inilah sebenarnya faktor utama yang meningkatkan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah.
 Kurikulum Pendidikan perlu dikaji dan dikemaskini selalu megikut peredaran masa.Ini bagi memastikan input yang diberi kepada pelajar bertepatan dengan hasrat masyarakat dari segi agama, akhlak dan budaya negara yang positif.
Pihak kerajaan juga mempunyai peranan yang paling penting dalam hal ini. Akta pencegahan jenayah dan Akta Juvana juga perlu dikaji dan diubahsuai selaras dengan zaman globalisasi. Setiap pelajar tanpa  mengira kaum dan kelas sosial perlu didekati supaya mereka menghayati keunggulan disiplin. Keunggulannya dapat diterapkan melaui kerjasama semua pihak sperti pentadbir sekolah, para guru, ibu bapa dan sebagainya.Secara tidak langsung masalah disiplin yang semakin serius dapat dikurangkan peratusannya. Sesungguhnya kuatkuasa disiplin adalah untuk kebaikan semua pihak.

Bibliografi
Alex Inkeles. 1982. What is Sociology? : An Introduction to the Discipline and 
      Profession. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Amir Hasan Dawi. 1999. Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Tanjong Malim : 
      Quantum Books.
Ee Ah Meng. 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur:
       Fajar Bakti.
 
 Husein Mahmood. 1993.Kepemimpinan dan keberkesanan sekolah:Kuala Lumpur.
          Dewan Bahasa  Pustaka.
Kamarudin Hj. Husin dan Kamarul Azhar. 1994. Asas Pendidikan III : Perkembangan 
          Dan Pelaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur : Longman Malaysia.
Mahadi Osman. 1996. Masyarakat melayu dan gejala sosial. Kuala Lumpur:
          Institut Perkembangan Minda. 
Mohd. Salleh Lebar. 1992. Perubahan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur : 
         Nurin   Enterprise.
Mohd. Salleh Lebar. 1998. Sosiologi Sekolah & Pendidikan . Kuala Lumpur : 
        Thinker Library.

Disiplin Pelajar 1

PENGENALAN 

Ibu bapa patut bantu sekolah atasi gejala sosial, “  Buli gugat semangat belajar ” dan “ Kerjasama penting bagi banteras gangsterisme”.  Begitulah antara tajuk-tajuk berita yang terpapar di dada  akhbar-akhbar tempatan pada masa kini.  Berita-berita seperti ini membayangkan  kemerosotan  disiplin pelajar dan masalah disiplin di sekolah-sekolah pada masa kini memang  amat serius sehingga mencapai tahap yang membimbangkan Walaupun pelajar sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni tetapi nampaknya ini semua hanya retorika semata-mata. 

Pelajar merupakan elemen atau aset penting dalam  negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk mencapai Wawasan 2020. Pembangunan negara yang pesat dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya serta perkembangan teknologi maklumat telah membawa bersama gejala sosial yang negatif di kalangan remaja sekolah.  Keruntuhan akhlak dan nilai-nilai moral serta gaya hidup yang tidak sihat telah memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. 

Masalah disiplin di sekolah  kini telah menjadi lebih  kompleks dengan kewujudan kes pelajar yang terlibat dalam aktiviti pemujaan serta ajaran sesat yang dikenali ‘Black Metal’. Hakikatnya jelas dapat dilihat dengan bertambahnya bilangan pelajar yang terlibat dalam kes-kes disiplin seperti ini serta penambahan bilangan jenis salahlaku yang dilakukan oleh pelajar-pelajar.  
 
PONTENG SEKOLAH
Sejak kebelakangan ini, peningkatan kadar masalah disiplin di sekolah-sekolah Malaysia yang mendadak menimbulkan tanda tanya dan membingungkan kepada pelbagai pihak mengenai punca sebenar berlakunya fenomena ini. Kes ponteng sekolah terutamanya mencatat bilangan yang tertinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain. Gejala ponteng sekolah di kalangan pelajar-pelajar sekolah bertambah dengan kadar yang serius bagai “ cendawan tumbuh selepas hujan ” walaupun berbagai-bagai langkah telah dilaksanakan bagi menangani masalah ini. 
Sebenarnya, punca utama wujudnya amalan ponteng sekolah adalah bermula oleh masalah  keluarga seseorang pelajar itu sendiri. Timbulnya pertelingkahan antara ibu dan bapa menyebabkan kebajikan anak-anak terabai. Segala tindak-tanduk anak-anak mereka di luar rumah dan di sekolah tidak diambil berat. Ketandusan kasih sayang dan ledakan tekanan pada diri seseorang pelajar datang daripada keluarga bermasalah akan menyebabkan mereka cuba ponteng sekolah. Ini menunjukkan keruntuhan institusi keluarga mempengaruhi masalah disiplin di kalangan pelajar . Dalam sesebuah keluarga yang mempunyai ibu bapa yang bersikap materialistik seumpamanya, amalan untuk mengambil berat kebajikan dan keperluan anak-anak telah diambil alih oleh sikap yang ingin mengejar kebendaan semata-mata. Anak-anak mereka dipinggir dan kasih sayang yang sepenuhnya tidak diberikan. Masalah di atas adalah selari dengan teori fungsionalisme (Durkheim dan Spencer) di mana ibu bapa tidak menjalankan tugas mereka dengan sempurna (disfungsi).  Jadi tidak hairanlah jika anak-anak memilih untuk ponteng sekolah dan bergaul dengan rakan-rakan luar sekolah yang dianggap lebih rapat dengan mereka.  
  
 
KONGSI GELAP (GANGSTERISME) DI SEKOLAH 
Mengikut Kamus Dewan edisi ke 3 Dewan Bahasa dan Pustaka 1996 hlm 700, Kongsi gelap didefinisikan sebagai “Perkumpulan sulit dalam sesuatu kegiatan untuk maksud atau kegiatan jenayah”. 
Menurut Pengerusi Biro Aduan dan Penyelidikan Ekonomi Majlis Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor, En Ng Ching Sea, keadaan kongsi gelap di Johor adalah pada tahap kritikal. Mengulas perkara tersebut beliau berkata;  
" Masalah kongsi gelap di Johor kini sudah pada tahap kritikal dan memerlukan pendekatan bersepadu daripada agensi kerajaan dan masyarakat untuk memeranginya sehingga ke akar umbi."  (Utusan Malaysia 20 Feb 97) 

Penglibatan pelajar dalam kegiatan ini turut mendapat perhatian orang ramai yang membantu dengan memberi maklumat kepada pihak Biro Aduan dan Penyelidikan Ekonomi Majlis Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor berkenaan mereka yang terlibat di dalam kumpulan haram ini. Laporan akhbar Utusan Malaysia pada 19 Februari 1997 yang memetik kenyataan Saudara Ng Ching Sea, melaporkan bahawa terdapat 560 orang pelajar dari 39 buah sekolah menengah di seluruh negeri Johor terlibat dengan 22 kumpulan kongsi gelap. Laporan tersebut menggambarkan betapa seriusnya masalah penglibatan pelajar sekolah di dalam kegiatan kongsi gelap khasnya di Johor.  
 Menurut William Gladden Foundation (1992), empat faktor utama yang merangsang pembentukan kumpulan kongsi gelap di kalangan pelajar adalah: 
 
Remaja mengalami perasaan terasing dan tidak berdaya disebabkan kurangnya struktur sokongan tradisi seperti keluarga dan sekolah. Situasi ini akan membawa kepada perasaan kecewa dan tegang lalu mendorong kepada usaha mendapatkan sokongan di luar institusi tradisional.  
Keanggotaan kongsi gelap memberikan remaja perasaan "sense of belonging" dan menjadi sumber utama penampilan identiti oleh ahli-ahli mereka. Seterusnya, keahlian tersebut menjadikan remaja merasakan diri mereka berkuasa dan menguasai di mana kegiatan kumpulan akan menjadi tempat mereka melepaskan kemarahan atau pun ketegangan.  
Kawalan kawasan adalah perlu demi keutuhan kumpulan di mana kekerasan sering digunakan untuk mengawal kawasan dan ahli-ahlinya. Pengrekrutan ahli baru dan pengluasan kawasan pengaruh adalah penting untuk mengukuhkan kekuatan dan kekuasaan kumpulan. Maka, kemasukan ahli secara sukarela atau paksa dilakukan untuk menampung keperluan dengan penambahan sumber dan keahlian kumpulan.  
Keempat-empat faktor di atas saling menyumbang kepada kewujudan kongsi gelap yang lebih berkuasa dan kejam seiring dengan usaha mereka untuk mengekalkan dan mengembangkan pengaruh di kawasan dan dikalangan remaja secara lebih luas.  
Selain daripada itu, ada juga beberapa penambahan dari segi punca-punca pelajar atau pun remaja menyertai kumpulan haram atau kongsi gelap menurut pandangan Schmidt dan Lunghofer (1993) iaitu:  
a. Mencari kasih sayang, struktur dan disiplin berasaskan kefahaman mereka.  
b. Perasaan komitmen dan "sense of belonging”, dikagumi dan kekuasaan. 
c. Persahabatan, latihan, keseronokan dan aktiviti.  
d. Tempat di mana diri dirasakan diterima dan dihargai.  
e. Keperluan kepada keselamatan fizikal dan perlindungan.  
  
 

KESAN 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 1993 didapati bahawa sekalipun penyertaan remaja atau pelajar di dalam kegiatan kumpulan haram meningkat sebanyak 10 peratus namun, laporan jenayah remaja yang melibatkan kumpulan haram tersebut adalah kurang daripada 2 peratus (Bodinger-deUriarte, 1993).  
Sekalipun perangkaan yang ditunjukkan adalah rendah namun satu perkara yang pasti ialah kumpulan-kumpulan haram tersebut memainkan peranan yang utama dengan merebaknya kegiatan salah laku di sekolah.  

Kajian oleh National Institute of Education di Amerika Syarikat menyatakan bahawa terdapat peningkatan keganasan atau salah laku di sekolah sejak 1978 di mana pelajar-pelajar sekolah adalah pada risiko yang tinggi untuk menjadi mangsa keganasan di sekolah berbanding di tempat-tempat lain (Gaustad, 1991). Ini menunjukkan sekolah bukan lagi tempat yang selamat sekiranya wujud kegiatan kumpulan kumpulan haram oleh pelajar-pelajar mereka.  
Secara ringkasnya kita dapat menyatakan bahawa implikasi masalah disiplin di sekolah ialah:  
a. Wujudnya kegiatan salah laku seperti peras ugut, pergaduhan dan sebagainya.  
b. Risiko yang tinggi kepada pelajar-pelajar lain untuk menjadi mangsa mereka.  
c. Persekitaran yang tegang di kalangan pelajar-pelajar kerana merasa terancam.  
d. Menjejaskan imej dan kredibiliti sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.  
e. Menjejaskan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit. 

Menilai aspek-aspek yang telah diketengahkan, maka adalah penting bagi kita menangani permasalahan disiplin di kalangan pelajar sekolah mahu pun pusat pengajian yang lebih tinggi demi menjamin keutuhan sekolah sebagai agen sosial yang berwibawa dan dihormati. Prosedur pencegahan yang sistematik dan berkesan berasaskan pertimbangan punca-punca penglibatan pelajar kepada masalah disiplin ini adalah perlu demi memelihara masa depan yang positif kepada pelajar, sekolah dan masyarakat itu sendiri. Oleh itu kerjasama bersepadu antara pelajar, sekolah, pihak berkuasa dan masyarakat adalah perlu ke arah pelaksanaan program pencegahan yang berkesan serta menyeluruh. 
 
CADANGAN 
1. Laporan serta kerjasama daripada masyarakat amat diperlukan bagi menangani masalah ini. 
2.    Program Integrasi Negeri Tangani Anti Sosial (PINTAS) adalah program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan salah laku pelajar di sekolah. Kaedah pelaksanaan program ini dibuat agar sesuai dengan pelbagai kes salah laku pelajar di sekolah. Antara jenis-jenis salah laku pelajar ialah ponteng sekolah , merokok, melawan guru, bertumbuk dan sebagainya. 
3.  Perkhidmatan Bimbingan  & Kaunseling – Guru pakar dalam bidang ini perlu dilatih agar dapat menjalankan tugas dengan baik bagi tujuan memberi nasihat serta dorongan agar mereka yang terlibat dalam masalah disiplin ini akan insaf dan seterusnya mengikut peraturan sekolah yang ditetapkan . Adalah menjadi harapan negara pelajar yang tamat dari sekolah-sekolah seluruh negara mempunyai tahap disiplin yang baik. Ini kerana mereka inilah yang akan membangunkan negara pada masa akan datang.  
4.  Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah & Disiplin di sekolah wajar dan patut diberi sokongan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan memberi kebenaran untuk penubuhan kelab seperti ini yang bertujuan untuk melatih dan memberi kesedaran di kalangan pelajar tentang pelbagai aspek jenayah dan pencegahannya. Melalui penerapan nilai moral yang baik dan penekanan kepada pentingnya sikap yang jujur. 
5.    Walau apa pun program yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah disiplin ini, namun yang paling penting adalah peranan ibubapa. Ibubapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak dan sentiasa mendorong mereka dan cuba menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. 
PENUTUP 
Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu. Pelajar dulu takut dan hormat kepada guru, mempunyai hala tuju yang jelas dalam belajar, tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana pihak, bercita-cita tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati di samping tidak terlibat dalam arus mengejar kebendaan semata-mata.  

Pelajar dulu kaya dengan nilai-nilai budaya Timur yang mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. Kata-kata guru dianggap keramat, teguran guru ibarat nasihat. Paling penting, pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran yang mulia. Dulu, rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk merawat salah laku pelajar. Apa yang berlaku sekarang sudah amat jauh bezanya.  
Sekolah dan golongan guru mesti menerima hakikat bahawa pelajar sekarang lebih lantang dan sedar akan hak yang melindunginya sebagai pelajar. Mereka adakalanya berani mencabar kewibawaan sekolah.  Oleh itu, kaedah-kaedah tradisional seperti dengan memarahi, merotan, menggantung dan membuang sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan kemelut disiplin sekarang.  
Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongnya untuk memberontak. Percayalah, masalah disiplin yang berlaku di kalangan pelajar sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggannya iaitu para pelajar.

http://tuanmat.tripod.com/pendidikan.html